nieuwborgen beeldmerk
nieuwborgen logo
Gas en geld besparen met de padwiezer

Welkom! Op deze pagina kunt u de vergoeding aanvragen. Hierin heeft u 2 keuzes:

  • U weet precies wat u wilt uitvoeren en dient zelf de aanvraag in. U dient een bewijs in te dienen waaruit blijkt dat de maatregelen daadwerkelijk uitgevoerd zijn. Daarna krijgt u de vergoeding uitgekeerd.
  • U weet nog niet precies welke maatregelen u wilt treffen, in dat geval helpen we u en doen we het samen via een ‘Wat is een Wijs advies’. U ontvangt dan een begroting en op basis van onze adviezen krijgt u de subsidie uitgekeerd.

In beide gevallen geldt dat u zelf bepaalt wie de werkzaamheden uitvoert.

Waarm en zuneg thoes logo

Hoe gaat het in z’n werk?

Nieuwborgen.net wil samen met u gas besparen voor een Waarm & Zuneg thoes. Want dat is beter voor uw portemonnee, voor Groningen en voor het klimaat. Om het makkelijker te maken kunt u gebruikmaken van de Padwiezer. Deze bestaat uit twee mogelijkheden u ontdekt samen met ons wat u kan doen om gas te besparen of u weet wat u wilt en vraagt op basis van getekende offertes de subsidie aan. U leest deze ook terug in de Padwiezer folder .

Registreren

U kunt zich registreren door te klikken op:

Wij vragen u daarbij om uw eigen wachtwoord aan te maken. Met dit wachtwoord kunt u later weer inloggen om uw aanvragen te bekijken en af te ronden.

Uw vergoeding en totale bijdrage

Op deze pagina kunt u de vergoeding per onderdeel van de Padwiezer aanvragen. Deze vergoeding gaat vervolgens af van de totale bijdrage die voor uw woonadres vanuit Nieuwborgen.net beschikbaar is. Het systeem houdt dit automatisch voor u bij. U kunt onderdelen kiezen tot de totale bijdrage is bereikt. Wanneer u bijvoorbeeld € 6000,- euro investeert krijgt u van Nieuwborgen.net € 3000,- uitgekeerd.

Let op! Voordat u een aanvraag kunt indienen

In de meeste gevallen bepaalt u zelf wie de werkzaamheden uitvoert. Om de vergoeding te ontvangen, vragen wij u wel om te bewijzen dat de werkzaamheden ook echt uitgevoerd worden. Dat betekent dat u voor een aantal onderdelen eerst zelf actie moet ondernemen.

Gratis onderdelen: Een aantal onderdelen is gratis. Deze regelen wij voor u. Hiervoor is geen bewijs nodig. U behaalt samen met de huisadviseur of dit voor uw situatie ook toegevoegde waarde heeft. U kunt deze direct aanvragen, zoals een energiecoach of een financieel advies.

Aan te schaffen onderdelen: Buisisolatie of Radiatorventilatoren schaft u eerst zelf aan bij een (web)winkel naar keuze. De aankoop bon kunt u dan als bewijsdocument uploaden. Weet u niet waar u dit kunt kopen, neem dan contact met ons op.

Uit te voeren werkzaamheden: Voor de overige onderdelen mag u zelf een adviseur of bedrijf kiezen die de werkzaamheden uitvoert. Deze partij moet wel aangesloten zijn bij een brancheorganisatie of een erkend kwaliteitskeurmerk hebben. Lokale bedrijven die niet bij een brancheorganisatie zijn aangesloten en/ of een kwaliteitskeurmerk hebben, moeten kunnen aantonen dat zij voldoende kwaliteit leveren. Wij vragen u dan om een getekende offerte of een getekend contract te uploaden als bewijs. In deze offerte of dit contract moeten zowel uw naam en adresgegevens als die van de aanbieder staan.

Contact: Heeft u geen eigen adviseur, installatiebedrijf of bouwbedrijf die de werkzaamheden voor u uit kan voeren? Wij kunnen u contactgegevens van bedrijven uit de buurt geven zodat u hier contact mee op kan nemen.

Wat is Wijs+

Nadat u zich heeft geregistreerd, kunt u met één druk op de knop een Wat is Wijs+ advies aanvragen. Nieuwborgen.net neemt contact met u op voor een afspraak met een van onze huisadviseur. De huisadviseur kijkt samen met u naar de mogelijkheden om gas te besparen. In het advies wordt ook een begroting gemaakt van de investering die u eventueel kan doen. Wanneer u akkoord bent met de adviezen, staan deze voor u klaar op uw persoonlijke pagina en kunt u de aanvraag indienen. U kiest zelf welke maatregelen u wilt laten uitvoeren. Vervolgens krijgt u de subsidie van Nieuwborgen.net toegekend op basis van de begroting. De voorwaarde is dat u de werkzaamheden binnen een jaar uitvoert, en dit bewijst met een factuur van de werkzaamheden.

Weet u wat u wilt of heeft u de werkzaamheden na 20 februari 2021 uitgevoerd, dan geeft u dit aan in uw aanvraag met de bedragen die op de offerte of factuur vermeld staan. De subsidie wordt automatisch berekend. Vervolgens voegt u de bewijsdocumenten (factuur of getekende offerte) toe door deze te uploaden. U bepaalt zelf welke onderdelen u kiest. U kunt een vergoeding voor meerdere onderdelen in één aanvraag indienen. U kunt ook meerdere keren een aanvraag indienen. Wilt u uw aanvraag nog niet indienen, dan kunt u ook op ‘Opslaan' klikken om uw aanvraag te bewaren.

Indienen: Nadat u alle benodigde bewijsdocumenten hebt geüpload, kunt u uw aanvraag indienen. Als uw aanvraag is goedgekeurd, dan ontvangt u de vergoeding op uw rekening. Deze vergoeding gaat dan af van de totale bijdrage die voor uw woonadres beschikbaar is. Meer informatie over de voorwaarden vindt u in Subsidieregeling 'Waarm en Zuneg Thoes' Gemeente Oldambt 2020 op de website van Nieuwborgen.net.

Terugtrekken aanvraag

Heeft u een aanvraag ingediend maar ziet u hier toch vanaf? Dan kunt u uw aanvraag terugtrekken.

Wanneer u de werkzaamheden heeft uitgevoerd vragen we u de factuur te uploaden, zodat Nieuwborgen.net weet dat de werkzaamheden zijn uitgevoerd. U heeft hier een jaar de tijd voor. Bij uitzondering is er een mogelijkheid om dit te verlengen. Wanneer dit nodig is vragen we u om contact met ons op te nemen.

let op:
het subsidieplafond is bereikt!

Op dit moment zijn wij gestopt met het toekennen van subsidie. Dit omdat het subsidieplafond voor de periode 15 september 2021 tot en met 14 september 2022 is bereikt. Het is mogelijk dat er in de toekomst extra geld beschikbaar komt. U kunt daarom nog steeds een aanvraag indienen. Wanneer u een aanvraag indient, nemen wij zo snel mogelijk contact met u op over de situatie.

U kunt nog steeds bij onze terecht voor een Wat-is-Wijs+ Advies. Wanneer u een Wat-is-Wijs+ Advies aanvraagt, dan nemen wij contact met u op om een afspraak te maken.